Vård

Hur vill man komma till tåls med de långa vårdköerna i kommunen och hur står man sig mot rikssnittet?

Långa vårdköer har varit ett stort problem, men de senaste åren har vi genom ett systematiskt arbete kortat dem väsentligt. Vi klarar vårdgarantin för 90 procent av patienterna och vi har också fått ta del av kömiljarden. Det finns inte något enkelt sätt att rangordna landstingen i tillgänglighetsgrad, men vi kan nog säga att vi är i den bästa fjärdedelen.

Hur fungerar privatiseringen i kommunen?

Vi har upphandlat den mesta av verksamheten vid Bollnäs sjukhus. Inom primärvården finns det ett vårdvalssystem, inom vilket 14 privata hälsocentraler verkar. De är spridda i hela länet. I Gävle drivs fyra hälsocentraler i privat regi. För Bollnäs sjukhus är det upphandlingseneheten som ansvarar för kontinuerlig uppföljning av avtalet. Hälsovalskontoret ansvarar för uppföljningen av alla hälsocentraler, såväl landstingsdriva som privatdrivna.

Vad satsar man på när det gäller Gävle sjukhus?

Vi har för många vakanta läkartjänster, men har valt att hyra in personal för att kunna hålla en god tillgänglighet. Hela tiden arbetas det med rekryteringar för att fylla vakanserna. Just nu finns det relativt många ST-läkare (dvs läkare som är under utbildning till att bli specialist och om behöver handledning) och om vi kan behålla dem, så kommer vi att bli mindre beroende av hyrläkare. I senaste budgeten satsade vi extra pengar för kompetensutveckling och till forskning. Förutom en extra satsning på sjuksköterskelöner.

Hur har Alliansregeringens sjukvårdslinje påverkat vården i kommunen?

Egentligen har de inte gjort så mycket som påverkat oss. Deras stora paradnummer är införandet av vårdvalssystemet inom primärvården, men vi har kunnat utgå från den primärvård vi redan hade. Jag tycker att vi kunnat behålla relativt stora hälsocentraler där patienterna får tillgång till primärvård på ett ställe.

facebook Twitter Email