Socialt

Arbetslösheten i kommunen är hög i dagsläget. Hur påverkar detta nämndens arbete?
Det påverkar nämndens arbete på flera sätt, men kanske främst ekonomiskt. Många arbetslösa står idag utan ersättning från a-kassan och blir därför hänvisade till att söka försörjningsstöd. Dessutom tillkommer de utförsäkrade, som bedöms vara för sjuka för att kunna arbeta men som inte längre har rätt till sjukpenning, till den här gruppen. Alla som hamnar mellan stolarna i samhället hamnar förr eller senare hos oss.
Socialnämnden arbetar sedan många år tillbaka nära Utbildning- och Arbetsmarknadsnämnden samt Arbetsförmedlingen för att göra vad vi kan för att hjälpa arbetslösa Gävlebor närmare ett arbete. Ett lyckat projekt som vi ingår i är EU-projektet ”Unga till arbete”, som riktar in sig på att hjälpa unga arbetslösa framåt.

 Vilken fråga är den enskilt viktigaste just nu i nämnden?

Vi har många viktiga frågor på gång. Exempelvis satsar vi det här året extra pengar på förebyggande insatser för barnfamiljer och ungdomar på glid samt på att utveckla familjehemsvården (rekrytera nya hem samt stötta existerande sådana) i egen regi. Samt naturligtvis, att göra vad vi kan för att hjälpa fler närmare arbetsmarknaden.

Hur påverkar Alliansregeringens styre nämndens arbete?

De människor som Alliansregeringen har valt att ”offra” hamnar slutligen hos Socialtjänsten. De försvårar vårt arbete genom att en stor del av de kostnader som regeringen valt att vältra över på kommunerna hamnar i vår budget. I dagsläget betalar Gävle kommun ut ungefär dubbelt så mycket försörjningsstöd som vi gjorde 2007. Den allra största delen av den ökningen beror på att vi nu har fått försörjningsansvar för människor som hamnar utanför systemet. I klartext: utförsäkrade samt arbetslösa som saknar a-kassa eller hamnat i fas 3 utan att ha en annan ersättning. Nästan hela vårt budgetunderskott på 40 miljoner beror på ökade utbetalningar av försörjningsstöd som inte hade kunnat förutses. Med sådana förutsättningar är det svårt att mäkta med att lägga tillräckligt med resurser på förebyggande insatser som kan hjälpa människor innan de hamnar i ett riktigt utsatt läge.

facebook Twitter Email