Miljö

Jörgen Edsvik du är ordförande Bygg- och Miljö – hur ser miljöarbetet ut idag i Gävle kommun?

– Gävle kommun rankas på omkring 53:e plats i en av landets största kommunrankingar (”Miljöaktuellt”), säger Jörgen. Det är bra, men kan bli ännu bättre. Vi Socialdemokrater driver på med en långsiktig strategi med målet att Gävle skall bli en av landets främsta miljökommuner. Rent konkret har vi under hela mandatperioden arbetat med mängder av frågor.

Jasså, vilka då?

– Kommunalt användande av miljöbilar, förbättrad kollektivtrafik, mer ekologisk mat och lågenergibyggande, berättar Jörgen. Vi driver också frågan om att skapa ett centralt stadsbad med rent vatten från Gavleån samt att vi varit motor i frågan om kommunalt VA till hela Norrlandet.

Ja, den där sista frågan – den har det ju skrivits en del om.

– Ja, och det förstår jag. Det är ett projekt som påverkar miljön på många sätt, och situationen på Norrlandet är inte hållbar som det är nu, säger Jörgen. Vi måste ta ansvar för kommande generationer, och vatten- och avloppslösningarna har redan visat sig vara undermåliga och gjort människor sjuka.

Hur har Alliansregeringen förändrat nämndens arbete?

– Låt oss titta på siffrorna, säger Jörgen. Innan borgarna tog makten fördelade den då socialdemokratiska regeringen ut 6,2 miljarder kronor till oss i kommunerna för arbete med hållbarhet och miljö. Efter maktskiftet har det sjunkit drastiskt till 1,1 miljarder. En fingervisning så god som någon om hur regeringen ser på den här frågan.

Vad skulle du mer vilja trycka på?

– Byggnader är generellt sett miljöbovar, säger Jörgen. De står för 40 procent av vår energiförbrukning. Genom att ställa högre krav på bl.a. isolering, uppvärmningsmetod, osv. på byggandet i kommunen, så kan vi vara mer klimatsmarta.

Jaha. Men varför gör ni inte det då?

– Det gör vi. Men regeringen vill stoppa det, säger Jörgen. Man har gjort något som heter ”Byggkravsutredningen” som förbjuder oss att ställa särskilt höga krav på klimatsmart och energieffektivt byggande. Man säger att miljökraven gör det dyrare att bygga, men experterna och många byggherrar håller inte med. Och oavsett det – titta på klimatförändringarna – vi måste bli bättre på det här.

facebook Twitter Email