Grundskola

Åsa Wiklund-Lång – du är ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden. Socialdemokraterna tjatar ju en hel del om att utbildning är så viktigt – varför är det så viktigt? Finns det inte viktigare saker?

–  Att utjämna skillnader mellan individers och gruppers möjligheter i livet är en av Socialdemokratins grundläggande värderingar. Grunden för likvärdiga förutsättningar slås tyvärr fast tidigt – redan i förskola och grundskola. Om vi misslyckas med att skapa likvärdighet när människor är unga, riskerar denna ojämlikhet att följa dem livet ut.

Det låter självklart.

– Men det är det inte. Ta jobben som exempel: Är det en slump att barn som kommer från vissa skolor oftare hamnar i arbetslöshet, långtidssjukskrivning eller låglöneyrken? Det är vårt ansvar och vår skyldighet att ge barn och unga bästa möjliga utbildning och förutsättningar att kunna lyckas i skolan. Då kan de också lyckas bättre i gymnasiet och i livet som vuxen.

OK – men det där är ju mycket beroende på lärarna, inte politikerna

Det stämmer.

Men kan verkligen Socialdemokraterna göra skillnad för lärarnas möjligheter att lära ut och hjälpa eleverna nå målen?

– Lärarna är den viktigaste faktorn för elevernas framgång. Men det finns nog inte en enda lärare som inte svurit över hur Jan Björklund experimenterat med skolan de senaste åren. Undervisningen måste utgå från eleverna och deras olikartade behov, därför måste vi se till att det finns specialpedagogik som fungerar, skolkuratorer, men också möjligheter att ge duktiga elever utmaningar.

Hur ska ni göra det?

– Det finns egentligen bara ett sätt. Det är att metodiskt se till att de som arbetar i skolan har så bra förutsättningar som möjligt att göra sitt jobb. Inte helt lätt som enskild kommun, när skolans villkor och regler till stor del styrs av staten.

Ja, hur påverkar Alliansregeringen Barn-och –ungdomsnämndens arbete?

Skolans styrs huvudsakligen av staten. Det betyder att den regering vi har också har mest inflytande över skolans utveckling. Alliansregeringen har gjort jättestora förändringar inom skolområdet. I sig inte bara dåliga förändringar men allt i ett rasande tempo där ansvaret för att klara förändringarna i stor utsträckning läggs på kommunerna. Det verkar vara ett tema för den moderatledda regeringen att driva igenom statliga reformer och samtidigt sänka den statliga skatten och vältra över kostnaderna på kommunerna. På så sätt ger man med ena handen och tar med den andra.

Hur menar du?

– Den gemensamma välfärden – där skolan är en viktig del – betalas via skatter. Om det kommer in mindre skatt till staten, får också kommunerna mindre pengar samtidigt som medborgarnas behov och krav inom en rad kommunala ansvarsområden ökar. Det går inte ihop. Barn och ungdomar i skolan hamnar i kläm.

Vad tycker egentligen Socialdemokraterna i Gävle om friskolor?

– Vi fokuserar först och främst på att eleverna klarar sin utbildning så bra som möjligt. Om det sker i en kommunal eller fristående skola är en annan fråga. Men grunden för oss socialdemokrater är att verksamheter som bekostas av oss medborgare, genom att vi betalar skatt, fullt ut ska kunna komma alla till nytta. Om friskolor bidrar till att vissa elever inte platsar i alla skolor, om skolan blir ännu mer segregerad eller om elevernas pengar blir till aktieutdelning i privata bolag så har vi synpunkter på det.

 

facebook Twitter Email