Äldreomsorg

Hej Lena Lundgren, socialdemokratisk ordförande i Omvårdnadsnämnden  – låt oss gå rakt på sak: privat äldreomsorg – fördelar och nackdelar?
– För det första – vi har ingen privat äldreomsorg, den finansieras på samma sätt som vår egenregi  – via skattsedeln, så det gäller att vara noga med orden. Sen kan det vara olika s.k. utförare – dvs. de som så att säga utför äldreomsorgen.

Alright, men hur var det med för- och nackdelar?
– Det är faktiskt inte så stora skillnader. Personal som provat på såväl kommunala som externa utförare säger att de senare har kortare beslutsgång och är tydligare med vad man förväntar sig av medarbetarna. Det känns som en fördel, de vet bättre vad som gäller och de får omedelbart gensvar på förbättringsförslag.

Men hur fungerar översynen av den privata vården, alltså – de externa utförarna, Carema och andra?
– Vi kan gå rakt in i verksamheten och kräva insyn, när som helst, och gör kvalitetsrevisioner. Vi har fortlöpande kontroller av fakturahanteringen. S.k. ”MASar” – Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor som är fristående vår förvaltningsorganisation, gör årliga och vid behov extra kontroller av medicinsk säkerhet. Det kvalitetssystem som inarbetats i Omvårdnad Gävle är nationellt känt. Vi deltar i framtagande av nationella föreskrifter där Gävle är förebild.

Försvårar Alliansregeringen möjligheterna för er att göra ett bra arbete?
– Alliansregeringen försvårar genom att inte ta sig an frågan om ”räntesnurror”, d.v.s. de multinationella vårdföretagens skatteflykt. Det är viktigt att vi tar ansvaret när vi återtar regeringsmakten.

Har du andra exempel?
– Japp – genom sin fördelningspolitik, fortsätter Lena. Med en Socialdemokratisk regering skulle statsbidragen vara högre och  annorlunda utformade. Och – de försvårar också genom att utforma tvingande regelverk utan att skicka med pengar. Förändringen av socialförsäkringslagarna har lett till att sjuka medarbetare tvingas tillbaka till arbete de inte orkar med p.g.a. kronisk sjukdom – något som lett till att sjuktalen höjs hos medarbetarna. Det klagar borgarna sedan på i nämnden, de blir svarslösa när fakta redovisas.

 

facebook Twitter Email