Mattias Beijmo: Småföretagarna avgörande för jobben

Mattias Beijmo, entreprenör och tillika styrelseledamot Socialdemokraterna i Gävle – hur ser du på företagandet i vår region?

– 1 av 10 personer av den arbetande befolkningen i Gävleborg driver ett företag. Dessa företag skapar fler arbetstillfällen än vad de största kommunerna, Landstinget, Korsnäs, Sandvik, m.fl. gör – tillsammans. Dessutom så har småföretagarna sin familj, sina rötter här, och ett beslut om att flytta styrs inte från ett styrelserum långt från verkstadsgolvet.

Jaha, vad spelar det för roll?

– Jo, de är faktiskt på detta sätt en tryggare arbetsgivare i tider av ekonomisk oro. Företagsledningen har ett personligt intresse att stanna kvar och ett lokalt rykte som individ att tänka på. Alltså – eftersom vi Socialdemokrater vill till varje pris bekämpa arbetslösheten, så måste vi se till även de små- och medelstora företagens behov.

Men har Socialdemokratin alltid varit världsbäst på att se dessa företags behov? 

Nej, det är vi i Gävle medvetna om, och tänker ändra på. Men arbetsrätt, solidarisk ekonomisk politik och schyssta anställningsvillkor kommer vi inte att tumma på. Det går nämligen att kombinera dessa faktorer, och företagsklimat är mer än hur snabbt kommunen svarar i växeln.

Men vad tänker socialdemokraterna egentligen göra för företagsklimatet?

– Först och främst sätts mycket av förutsättningarna av regeringen. Regeringens egen myndighet – Tillväxtanalys – säger exakt så Det är således märkligt hur näringsministern inte förmått göra ett skvatt i rätt riktning för småföretagen, vilket organisationen Företagarna – som inte är direkt kända för ett Socialdemokratiskt synsätt – uppmärksammat ofta.

Men kan kommunen verkligen inte göra någonting?

– Entreprenörskap kommer från individer. Det är inte varken Socialdemokraternas eller kommunens sak att realisera idéerna, men vi skall skapa de bästa förutsättningarna för att individen skall kunna lyckas. Vissa saker är självklara och mer av ”hygiennivå”, men vissa är mer komplexa, krävande och kräver politiskt ledarskap och kunskap om företagande.

Men var konkret – vad kan sossarna göra för Gävles företag?

– Massor. Vi skall även fortsättningsvis tydligt hävda våra intressen av att människor lätt skall kunna komma till och ifrån Gävle för möten och liknande. När jag bodde i Stockholms mer sydvästra delar tog det mig längre tid att ta sig till morgonflygen från Arlanda än nu när jag bor Gävle. Det kräver kollektivt finansierad infrastruktur, en viktig del av företagsklimatet.

Något mer?

– Japp. Jag skulle särskilt vilja trycka på de offentliga upphandlingarna. Bara i Gävleborg upphandlas det för 4 miljarder varje år. Där borde regeringen skyndsamt se över lagstiftningen på en mängd olika punkter, inte minst när det gäller möjligheten att gynna lokalt näringsliv av t.ex. miljöskäl. Regeringen har beställt en utredning som planenligt inte kom fram till mycket konkret. Patetiskt.

Ytterligare ett exempel på att kommunerna är maktlösa?

– Nej, lokalt kan vi dock arbeta för att t.ex. Inköp Gävleborg stärks och arbetar proaktivt för att hjälpa till med att göra regeringens snåriga regelverk möjligt för småföretagare att navigera. Det finns goda exempel på detta i t.ex. Örebro och Värnamo. Vi kommer föra löpande dialog med de offentliga inköparna i frågan, och verka för att upphandlingarna blir begripliga och genomförs på ett smartare sätt.

Men vilken kunskap har Socialdemokraterna i Gävle om företagande egentligen?

– Det har vi. I vårt parti här i Gävle har vi aktiva som sedan många år driver egna företag inom många branscher. De använder sina decennier av erfarenhet att hela tiden fundera ut smartare sätt som företagare kan lyckas och skapa arbetstillfällen i vår kommun. Jobben är i fokus – även här, och i detta fall är vägen dit företagarens framgång.

facebook Twitter Email