Jag vill inte att invandrarna tar våra jobb

Du kan vara lugn – det gör de inte. De är snarare med och skapar fler jobb.

Forskning har visat att invandring bidrar till ökad utrikeshandel, och därigenom tillväxt och fler jobb. Detta beror delvis på att de kan språket och fattar kulturen i det aktuella landet – det är såklart lättare för ett företag att göra affärer med ett annat land om någon på företaget kan rätt språk. Det finns exempel i Gävle på när företag fått nya affärer tack vare arbetskraftens kopplingar till länder i t.ex. mellanöstern.

Dessutom – enligt öppen statistik om företagande och härkomst, så driver invandrare oftare än svenskar egna företag, och skapar i dessa företag jobb för anställda än företag som drivs av svenskfödda. Så – invandrarna bidrar alltså till att skapa jobb – inte till att ta dom. Och – ja, vi pratar om utomeuropeiska invandrare. (Läs undersökningen här)

OK, men de kostar ju en massa pengar!?

Låt oss säga att det är så (det är det inte, men låt oss inbilla oss det för någon minut). Ska människor, inte sällan barn, som lever under avskyvärda förhållanden i sitt hemland inte släppas in här för att ”de kostar pengar”? Ska vi som fortfarande har en globalt sett extremt hög levnadsstandard inte kunna släppa till lite av den standarden för att hjälpa en familj i nöd? Ska inte vi som är ett av världens mest glesbefolkade länder inte ha plats för de som behöver oss? Vad säger det i så fall om oss som människor?

Vi Socialdemokrater ser inte invandring eller integration i första hand som en ekonomisk fråga. Det är en fråga om solidaritet. Där går solidariteten och medmänskligheten först.

Kostar de då pengar?

Vi gör så här: Gissa först hur många procent av våra invandrare du tror har ett jobb? Sedan gissar du på hur många procent av de svenskfödda som du tror har ett jobb. Sen tittar du på den här bilden.

arbetskraft_inrikes_utrikes_födda

Vi är inte bättre eller sämre än invandrarna på att försörja oss själva. Statistiken talar sitt tydliga språk. Enligt SCB är det arbetslösheten som kostar – oavsett var man kommer ifrån. Bland annat därför vill vi Socialdemokrater till varje pris skapa fler jobb, vilket du kan läsa mer om här. Integration är i mångt och mycket direkt kopplat till att människor får arbete.

Du hittar mer fakta om integration på sajten www.migrationsinfo.se

 

facebook Twitter Email